Nemocnice Boskovice - Elektronické schvalování objednávek a smluv

V dubnu a květnu proběhla implementace rozšíření stávajícího systému GINIS o elektronické nahlížení na smlouvy a objednávky a jejich elektronické schvalování.

PŘEDSTAVUJEME VÁM OSOBNÍ PORTÁL OBČANA

Chcete umožnit svým občanům, aby mohli své záležitosti vyřizovat v pohodlí svého domova? Zjistit svůj stav závazků a uhradit je? Přihlásit psa, podat žádost? Přibývá stále více občanů, kteří mají o tyto služby zájem. Ať už z důvodu pozdního návratu z práce, nechutě stát frontu na úřadu, nebo obavy z covidu. Osobní portál občana (OSP) představuje jednoduchou cestu, jak těmto občanům vyjít vstříc.

PLACENÁ OTCOVSKÁ DOVOLENÁ (GINIS PAM)

Od 1. 1. 2022 se prodlužuje placená otcovská dovolená. Zatímco doposud měl otec dítěte po jeho narození nárok na jeden týden placené otcovské dovolené, od začátku ledna 2022 bude mít nárok na 2 týdny (14 dní). Základní podmínky pro nárok na placenou otcovskou dovolenou, se nemění. (Zákon 330/2021 Sb., který novelizuje zákon 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění).

BLÍŽÍ SE TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2022 - VYTVOŘTE JEJ SNADNO V UCR

GINIS Express UCR v SQL verzi nabízí snadné vytvoření návrhu rozpočtu následujícího roku. Připomeňme si proto tuto funkci.