GORDIC Distributor východ

Informační systémy
pro státní správu, samosprávu a bankovnictví 

Konference Rok informatiky je za námi! Co na ní zaznělo?

Konference Rok informatiky je již tradičním setkáním všech, pro které je důležitá či zajímavá elektronizace veřejné správy v ČR. Letošní akce proběhla ve dnech 7.-9. června 2017 ve městě Šternberk. Záštitu nad konferencí pořádanou Magazínem Egovernment, poskytl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Oklešťek. GORDIC byl generálním partnerem, stejně jako v předešlých letech. 

Ve čtvrtek 8. června 2017, který je hlavním programovým dnem Roku informatiky, si jako první vzal slovo starosta města Šternberk Ing. Stanislav Orság. Účastníkům setkání popsal krásy regionu a následně připnul znak města Šternberk na prapor, a tím odstartoval sérii dopoledních přednášek.

 

V prvním bloku prezentovali zástupci odboru eGovernment MV ČR aktuální projekty, jež jsou zde řešeny. Patří mezi ně připravovaný portál občana, představený ředitelem odboru eGovernmentu MV ČR Ing. Romanem Vrbou – shodou okolností rodákem z města Šternberk. Přednášel také o mobilních aplikacích pro životní situace občanů, jako jsou životní prostředí, Czechpoint, životní události či události řešené úřady práce. Naznačil možnosti aktivace e-identity a její využití pro přihlašování do systému ISDS. Dále se zabýval možnostmi nových občanských průkazů a NIA. Dalšími přednášejícími z odboru eGovernmentu MV ČR byli PhDr. Jan Tretera a Mgr. Jiří Kárník, kteří informovali o změnách v informačním systému RPP v souvislosti s novelizací ZZR, a také o tom, že v další fázi elektronizace se odbor eGovernmentu MV ČR zaměří na definici služeb, které bude chtít pro občany zajišťovat.

 

V následném prezentačním bloku proběhly obvyklé “pětiminutovky“ krajů, kde zástupci krajských úřadů přednesli aktuální dění eGovernmentu v jejich krajích. Specifikou této prezentační části byla soutěž o nejzajímavější krajskou “pětiminutovku“. Vítězem se stal Jiří Šafránek z Olomouckého kraje. Formou vtipného videa prezentoval oblasti, kterým se v uplynulém roce společně se zástupci jednotlivých ORP kraje věnovali.

Odpolední blok patřil zástupcům partnerů Roku informatiky. První prezentace byla od města Šternberk. To seznámilo účastníky s přípravou nového projektu se zaměřením na evidenci projektů dle interních procesů. Inspirací pro řešení tohoto projektu mimo jiné vzešlo i z úspěšného řešení oběhu ekonomických dokumentů s využitím elektronické finanční kontroly, které pro město Šternberk připravila v minulých letech firma GORDIC. Po této prezentaci vrchní ministerský rada z odboru řízení operačních programů MMR ČR informoval o rekapitulaci změn výzvy 10 pro kybernetickou bezpečnost, kde hlavními změny jsou posunutí termínu ukončení příjmu žádostí na 22.11.2017 a snížení minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt, a to na 2 mil. Kč.

 

Dále již přišla na řadu firma GORDIC, kterou zastupoval Jiří Kotisa s prezentací „Portál občana – sběr elektronických formulářů“, kde zrekapituloval aktuální možnosti Portálu občana s příklady řešení na jednotlivých realizovaných projektech. Popsal nabízené možnosti tohoto neustále se rozvíjejícího portálu a směr dalšího možného rozvoje. Dále následovaly prezentace ostatních partnerů akce, které zakončilo vystoupení zástupců Microsoft pod názvem „Microsoft vokno“. 

    

Zveřejněno: 12. 6. 2017
Zdroj: KORAC
 

Související odkazy

  • Vyberte si z produktů GORDIC
    Velkým institucím je určen informační systém GINIS®. Menší organizace si vyberou z tří desítek modulů systému GORDIC® Express.
  • Kontakty na distributora
    Oslovte nás třeba s poptávkou. Rádi vám připravíme výhodné řešení vašich potřeb.
 

GORDIC® Distributor - východ > Konference Rok informatiky je za námi! Co na ní zaznělo?

 

© BNSOFT s.r.o. GORDIC® Distributor | webdesign: tvorba webových stránek a SEO Užitečnýweb.cz & ASI.cz | obsah: kontakty
Přihlásit