GORDIC Distributor východ

Informační systémy
pro státní správu, samosprávu a bankovnictví 

Akreditované vzdělávání úředníků ÚSC

Společnost GORDIC se stala akreditovanou vzdělávací institucí podle § 30 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a může tak pořádat akreditované kurzy pro povinné prohlubování kvalifikace úředníků územních samosprávných celků (kraje, obce).  

1. část - Základní informace

Společnost GORDIC se stala akreditovanou vzdělávací institucí podle § 30 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a může tak pořádat akreditované kurzy pro povinné prohlubování kvalifikace úředníků územních samosprávných celků (kraje, obce). Ministerstvo vnitra udělilo akreditaci vzdělávacímu programu Metodika účetnictví a rozpočtu organizací veřejné správy, Spisová služba v prostředí úřadů veřejné správy a Zpracování mzdové a personální agendy.

Číslo akreditace vzdělávací instituce: AK/I-19/2012.

Čísla dosud akreditovaných vzdělávacích programů:

Elektronická spisová služba jako nástroj eGovernmentu - číslo akreditace AK/PV-412/2012

Metodika účetnictví a rozpočtu organizací veřejné správy – číslo akreditace AK/PV-413/2012

Zpracování mzdové a personální agendy v prostředí veřejné správy - AK/PV-414/2012

Průběžné vzdělávání úředníků UZS je upraveno v § 20 zákona zákona č. 312/2002 Sb.

(1) Průběžné vzdělávání zahrnuje prohlubující, aktualizační a specializační vzdělávání úředníků zaměřené na výkon správních činností v územním samosprávném celku, včetně získávání a prohlubování jazykových znalostí.

(2) Průběžné vzdělávání se uskutečňuje formou kurzů.

(3) O účasti úředníka na jednotlivých kurzech rozhoduje vedoucí úřadu na základě potřeb územního samosprávného celku a s přihlédnutím k plánu vzdělávání úředníka; úředník je povinen se kurzu zúčastnit.

(4) Účast na kurzu, jež je součástí průběžného vzdělávání, se prokazuje osvědčením vydaným vzdělávací institucí, která kurz pořádala.

2. část - Obsah akreditovaných kurzů

I. Zpracování mzdové a personální agendy v prostředí veřejné správy

1. Typ vzdělávacího programu: průběžné vzdělávání ( podle § 20 zákona )

2. Forma vzdělávání: prezenční

3. Cílová skupina: pracovníci úřadů veřejné správy na úrovni:

 • Personalista, personalistka
 • Mzdový účetní, mzdová účetní
 • Management

Obsah vzdělávacího programu:

1. Úvod do zpracování mzdové agendy, legislativní východiska

2. Základní pojmy mzdové agendy

3. Rozpočtová a účetní věta

4. Metodika a terminologie

5. Věcný rámec oblasti

6. Postupy práce v softwarovém vybavení pro vedení mzdové agendy

7. Varianty výstupů práce a mezd- využití v praxi

8. Úvod do modulů personalistiky a systemizace, základní pojmy, legislativní rámec

9. Administrační procesy k modulům, ovládací prvky

10. Práce s modulem PER- základní popis, činnosti v modulu personalistiky

11. Práce s modulem Systemizace ( organizační struktura )

12. Práce s modulem Vzdělávání

Vzdělávací program Zpracování mzdové a personální agendy v prostředí veřejné správy je členěn do samostatných vzdělávacích (celodeních) bloků, kde každý zúčastněný obdrží certifikát o absolvování celodenního akreditovaného vzdělávání v konkrétní oblasti.

II. Metodika účetnictví a rozpočtu organizací veřejné správy

1. Typ vzdělávacího programu: průběžné vzdělávání

2. Forma vzdělávání: prezenční

3. Cílová skupina: pracovníci úřadů veřejné správy na úrovni:

 • Pracovník ekonomického odboru
 • Účetní, mzdový(á) účetní
 • Management

Obsah vzdělávacího programu:

1. Účetnictví

2. Majetková agenda

3. Práce a mzdy

4. Faktury

5. Poplatky

6. Rozpočet

Vzdělávací program Metodika účetnictví a rozpočetu organizací veřejné správy je členěn do samostatných vzdělávacích (celodeních) bloků, kde každý zúčastněný obdrží certifikát o absolvování celodenního akreditovaného vzdělávání v konkrétní oblasti.

III. Spisová služba v prostředí úřadů veřejné správy

1. Typ vzdělávacího programu: průběžné vzdělávání ( podle § 20 zákona )

2. Forma vzdělávání: prezenční

3. Cílová skupina: pracovníci úřadů veřejné správy na úrovni:

 • Referent (ka)
 • Pracovník ( pracovnice ) podatelny
 • Management

Obsah vzdělávacího programu:

1. Úvod do vedení spisové služby, spisová služba na úřadech veřejné správy

2. Práce se Spisovou službou, činnosti s listinnými i elektronickými dokumenty a spisy

3. Činnosti referenta, základní pracovní postupy ve Spisové službě

4. Zjednodušené nástroje pro vedení Spisové služba v malých organizacích VS

5. Předarchivní péče a ukládání dokumentů do spisovny

6. E-dokumenty v prostředí e-Governmentu

Vzdělávací program Spisová služba v prostředí úřadů veřejné správy je členěn do samostatných vzdělávacích (celodeních) bloků, kde každý zúčastněný obdrží certifikát o absolvování celodenního akreditovaného vzdělávání v konkrétní oblasti.

3. část - TERMÍNY AKREDITOVANÝCH ŠKOLENÍ

Nabídky školení vám budou průběžně včas zasílány prostřednictvím jednotlivých VAR GORDIC DISTRIBUTOR, nebo je i možné dohodnout si individuální termíny, místo a formu pro vaši organizaci.

Termíny školení u VAR:

Zveřejněno: 22. 6. 2012
Zdroj: BNSOFT
 

Související odkazy

 • Vyberte si z produktů GORDIC
  Velkým institucím je určen informační systém GINIS®. Menší organizace si vyberou z tří desítek modulů systému GORDIC® Express.
 • Kontakty na distributora
  Oslovte nás třeba s poptávkou. Rádi vám připravíme výhodné řešení vašich potřeb.
 

GORDIC® Distributor - východ > Akreditované vzdělávání úředníků ÚSC

 

© BNSOFT s.r.o. GORDIC® Distributor | webdesign: tvorba webových stránek a SEO Užitečnýweb.cz & ASI.cz | obsah: kontakty
Přihlásit